MrOptim.pl

Protokół https (certyfikat ssl) – po co nam https w SEO

Certyfikat SSL, który nadaje domenie protokół HTTPS jest dziś wymagany przez wyszukiwarkę Google. Brak aktywnego certyfikatu SSL może zakończyć się uznaniem strony za niebezpieczną. W efekcie przy każdej próbie wejścia na naszą stronę użytkownikowi wyświetli się wielki czerwony komunikat, że strona jest niebezpieczna, a bezpośredni link do strony dostępny jest dopiero po zaakceptowaniu ryzyka. Użytkownik, który zobaczy taki komunikat raczej wyjdzie ze strony, aniżeli będzie chciał na swoją odpowiedzialność eksplorować jej zawartość. Czy certyfikat SSL daje coś więcej niż tylko bezpieczny wizerunek? Czy certyfikat SSL (HTTPS) może poprawić pozycję Twojej strony w wynikach wyszukiwania? Jak go zainstalować i w czym jeszcze może Ci pomóc? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest protokół https?

Protokół HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) to rozszerzona i bezpieczna wersja protokołu HTTP, która jest standardową metodą przesyłania danych między przeglądarką internetową a stroną internetową. Główną różnicą między HTTP a HTTPS jest to, że HTTPS wykorzystuje szyfrowanie, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych przesyłanych przez internet.

Zalety HTTPS:

  • Szyfrowanie – w HTTPS, dane przesyłane między przeglądarką a serwerem są szyfrowane, co pomaga chronić je przed przechwyceniem lub modyfikacją przez osoby trzecie. Dzięki temu, nawet jeśli dane zostaną przechwycone, będą one nieczytelne bez odpowiedniego klucza deszyfrującego.
  • Autentyczność – HTTPS pomaga upewnić się, że użytkownik komunikuje się z prawdziwym serwerem, na którym znajduje się żądana strona internetowa. Jest to możliwe dzięki certyfikatom SSL/TLS, które są wydawane przez zaufane centra certyfikacji.
  • Integralność danych – protokół ten zapewnia również, że przesyłane dane nie zostaną zmienione w trakcie transmisji, co jest ważne dla zachowania integralności informacji.

Dzięki tym cechom HTTPS jest uważany za znacznie bezpieczniejszy niż HTTP, zwłaszcza przy przesyłaniu wrażliwych danych, takich jak dane logowania, informacje karty kredytowej i inne poufne informacje. Współczesne przeglądarki internetowe często oznaczają strony korzystające z protokołu HTTP jako „niebezpieczne”, podkreślając potrzebę stosowania HTTPS na stronach internetowych.

Jak działa certyfikat SSL?

Gdy odwiedzający próbuje odwiedzić stronę internetową wykorzystującą certyfikat SSL, zachodzą następujące procesy, które zapewniają bezpieczną komunikację:

Krok 1. Żądanie identyfikacji – użytkownik łączy się ze stroną (np. wpisując adres URL w przeglądarkę), przeglądarka lub serwer klienta (w zależności od kontekstu) wysyła żądanie do serwera WWW, aby ten zidentyfikował się.

Krok 2. Przesłanie certyfikatu SSL – w odpowiedzi na to żądanie, serwer WWW przesyła kopię swojego certyfikatu SSL do przeglądarki lub serwera klienta. Certyfikat ten zawiera klucz publiczny serwera oraz inne ważne informacje, takie jak dane wydawcy certyfikatu, okres ważności certyfikatu i nazwa domeny, dla której certyfikat został wydany.

Krok 3. Weryfikacja certyfikatu – po otrzymaniu certyfikatu, przeglądarka lub serwer klienta sprawdza jego ważność. Obejmuje to sprawdzenie, czy certyfikat nie wygasł, czy jest podpisany przez zaufane centrum certyfikacji (CA) oraz czy nazwa domeny w certyfikacie zgadza się z nazwą domeny serwera. Jeśli certyfikat zostanie uznany za zaufany, przeglądarka sygnalizuje to serwerowi WWW.

Krok 4. Rozpoczęcie szyfrowanej sesji SSL – po pozytywnej weryfikacji certyfikatu, serwer WWW zwraca podpisane cyfrowo potwierdzenie rozpoczęcia sesji szyfrowanej SSL. To potwierdzenie zawiera informacje niezbędne do nawiązania bezpiecznego połączenia, takie jak wygenerowany na potrzeby sesji klucz sesji.

Krok 5. Przesyłanie zaszyfrowanych danych –przeglądarka i serwer WWW wymieniają dane, które są teraz zaszyfrowane przy użyciu ustalonego klucza sesji. Dzięki temu wszelkie przesyłane informacje, takie jak dane logowania, dane osobowe czy transakcje finansowe, są chronione przed przechwyceniem i odczytaniem przez nieautoryzowane osoby.

Mimo, że proces ten może się wydawać skomplikowany, w praktyce trwa zaledwie ułamek sekundy.

Jaka jest różnica między http i HTTPS?

Różnica między HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) polega głównie na aspektach bezpieczeństwa w transmisji danych przez Internet, a dokładniej mówiąc:

  • Szyfrowanie – najbardziej znacząca różnica polega na zastosowaniu szyfrowania w HTTPS. W HTTP dane przesyłane są w formie czystego tekstu, co oznacza, że mogą być łatwo przechwycone i odczytane przez nieuprawnione osoby. HTTPS natomiast wykorzystuje szyfrowanie (zwykle SSL/TLS) do zabezpieczania danych przesyłanych między przeglądarką a serwerem, co znacznie utrudnia ich przechwycenie i odczytanie przez osoby trzecie.
  • Bezpieczeństwo – HTTPS zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa. Oprócz szyfrowania, protokół ten zawiera mechanizmy weryfikacji autentyczności serwera (za pomocą certyfikatów SSL/TLS), co pomaga zapobiegać atakom typu „man-in-the-middle”. Polega on na tym, że napastnik umieszcza się pomiędzy dwiema komunikującymi się stronami (np. użytkownikiem a serwerem internetowym) i przechwytuje lub manipuluje wymienianymi danymi. Celem takiego ataku jest często wykradzenie poufnych informacji, takich jak dane logowania, numery kart kredytowych lub dane osobowe.
  • Certyfikaty SSL/TLS – HTTPS wykorzystuje certyfikaty SSL/TLS do weryfikacji tożsamości serwera i zapewnienia bezpiecznego połączenia. W przypadku HTTP nie ma takiej weryfikacji, co czyni go bardziej podatnym na ataki i oszustwa.
  • Porty – standardowo, HTTP używa portu 80 do komunikacji z serwerem internetowym, podczas gdy HTTPS używa portu 443.
  • Ikony w przeglądarkach – przeglądarki internetowe często wizualnie wyróżniają strony korzystające z HTTPS, np. poprzez wyświetlanie ikony kłódki, co ma na celu informowanie użytkowników o bezpieczeństwie połączenia. Strony HTTP często są oznaczane jako „niezabezpieczone”.

Podsumowując, główna różnica między HTTP a HTTPS polega na dodatkowym bezpieczeństwie zapewnianym przez szyfrowanie i autentyczność w HTTPS, co jest kluczowe dla ochrony danych przesyłanych przez internet.

Rodzaje certyfikatów SSL

Certyfikaty SSL (Secure Sockets Layer) można podzielić na kilka głównych typów, w zależności od poziomu weryfikacji i zapewnianych funkcji bezpieczeństwa:

Certyfikaty SSL DV (Domain Validation)

Są to najprostsze i najszybsze do uzyskania certyfikaty. Wymagają jedynie potwierdzenia, że wnioskodawca ma kontrolę nad domeną. Idealne dla blogów, małych firm i innych stron internetowych, gdzie podstawowa autentykacja jest wystarczająca. Zapewniają szyfrowanie, ale nie weryfikują tożsamości właściciela strony.

Certyfikaty SSL OV (Organization Validation)

Wymagają bardziej szczegółowej weryfikacji niż certyfikaty DV. Centrum certyfikacji sprawdza nie tylko kontrolę nad domeną, ale również weryfikuje organizację, która wnioskuje o certyfikat. Dobry wybór dla firm i organizacji, które chcą zapewnić użytkownikom większe zaufanie co do autentyczności strony. Zapewniają wyższy poziom zaufania niż certyfikaty DV, ponieważ uwierzytelniają organizację stojącą za stroną.

Certyfikaty SSL EV (Extended Validation)

To najbardziej zaawansowany rodzaj certyfikatu, wymagający najbardziej rygorystycznej weryfikacji. Centra certyfikacji przeprowadzają dogłębną weryfikację organizacji, włącznie z jej prawnym, fizycznym i operacyjnym istnieniem. Idealne dla większych korporacji, instytucji finansowych i innych stron, które potrzebują najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zaufania. Oferują najwyższy poziom zaufania i bezpieczeństwa, często sygnalizowany przez zielony pasek adresu w przeglądarkach.

Darmowe Certyfikaty SSL

Oprócz płatnych certyfikatów, istnieją również darmowe opcje, które zapewniają podstawowy poziom szyfrowania. Najpopularniejszym przykładem jest Let’s Encrypt, organizacja non-profit oferująca bezpłatne certyfikaty SSL DV. Darmowe certyfikaty są idealne dla osób, które chcą zabezpieczyć swoją stronę podstawowym szyfrowaniem bez dodatkowych kosztów. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że darmowe certyfikaty często nie oferują takiego samego poziomu wsparcia i funkcji, jak płatne opcje.

Wybór odpowiedniego certyfikatu SSL zależy od potrzeb danej strony internetowej, poziomu wymaganego bezpieczeństwa i zaufania, a także od budżetu. Dla większości stron osobistych i małych firm, darmowe certyfikaty DV mogą być wystarczające, podczas gdy duże korporacje i instytucje finansowe zwykle wybierają certyfikaty OV lub EV ze względu na wyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania, jaki oferują.

Czy certyfikat SSL poprawi Twoją pozycję w wynikach wyszukiwania?

Strony z certyfikatem SSL są bowiem oznaczane w przeglądarkach jako „bezpieczne” lub wyświetlają ikonę kłódki w pasku adresu. W przeciwieństwie do tych niezabezpieczonych, które mogą być w całości „przykryte” komunikatem o możliwy zagrożeniu. Oznaczenie jako „bezpieczne” zwiększa zaufanie użytkowników i może przyczynić się do lepszych wskaźników zachowania na stronie, jak niższa współczynnik odrzuceń czy dłuższy czas spędzany na stronie. Te czynniki mogą pozytywnie wpływać na ranking SEO.

Jednakże, SEO obejmuje wiele różnych aspektów, takich jak jakość treści, optymalizacja słów kluczowych, szybkość ładowania strony, doświadczenie użytkownika, linki zwrotne i wiele innych. Certyfikat SSL jest tylko jednym z wielu elementów, które wyszukiwarki biorą pod uwagę. Ponieważ wiele stron internetowych już korzysta z certyfikatów SSL, samo posiadanie certyfikatu nie stanowi już wyraźnej przewagi konkurencyjnej. Google i inne wyszukiwarki zaczęły traktować SSL jako standard, a nie jako dodatkowy bonus. W związku z tym jego brak może negatywnie wpływać na ranking, ale samo posiadanie SSL jest bardziej „normą” niż „dodatkiem”.

Jeśli strona ma inne poważne problemy, takie jak słaba jakość treści, złe doświadczenia użytkownika, błędy techniczne lub brak optymalizacji pod kątem mobilnym, to certyfikat SSL sam w sobie nie rozwiąże tych problemów i nie poprawi znacząco pozycji w wyszukiwarkach.

 

Kampanie Google Ads Białystok MrOptim

Specjalista SEO. Optymalizacja SEO stron internetowych i e-sklepów. Sprawdź mnie.

 

Jak wdrożyć certyfikat ssl?

Wdrożenie certyfikatu SSL na stronie internetowej składa się z kilku kroków:

Krok 1. Wybór certyfikatu SSL – możesz wybrać między bezpłatnymi opcjami, takimi jak Let’s Encrypt, a płatnymi certyfikatami oferowanymi przez różne organy certyfikacyjne. Płatne certyfikaty często oferują dodatkowe korzyści, takie jak ubezpieczenie i wsparcie.

Krok 2. Zakup lub wygenerowanie certyfikatu – jeśli decydujesz się na płatny certyfikat, musisz go zakupić od zaufanego dostawcy. Hostingodawcy często współpracują z dostawcami certyfikatów, przez co można zakupić je w ich panelu i łatwo zintegrować. W przypadku bezpłatnych certyfikatów, takich jak Let’s Encrypt, również można zwykle wygenerować certyfikat za pomocą oprogramowania na swoim serwerze.

Krok 3. Generowanie żądania podpisania certyfikatu (CSR) – przed instalacją certyfikatu SSL na serwerze, musisz wygenerować CSR (Certificate Signing Request) w swoim systemie zarządzania serwerem lub bezpośrednio na serwerze. CSR zawiera szczegóły dotyczące Twojej domeny i organizacji.

Krok 4. Aktywacja certyfikatu SSL – po wygenerowaniu CSR, musisz przesłać go do organu certyfikacyjnego, aby aktywować swój certyfikat SSL. Po zweryfikowaniu Twojej prośby, dostawca wyśle Ci plik certyfikatu SSL.

Krok 5. Instalacja certyfikatu SSL na serwerze – po otrzymaniu certyfikatu SSL, musisz zainstalować go na swoim serwerze. Proces ten różni się w zależności od używanego serwera i hostingu. Często dostawcy hostingu oferują narzędzia lub wsparcie, które ułatwiają ten proces.

Krok 6. Konfiguracja przekierowania na HTTPS – po zainstalowaniu certyfikatu SSL, ważne jest, aby skonfigurować serwer tak, aby automatycznie przekierowywał wszystkie połączenia HTTP na bezpieczniejszy protokół HTTPS. To zapewnia, że wszyscy użytkownicy korzystają z zabezpieczonego połączenia.

Krok 7. Testowanie i weryfikacja – po zakończeniu instalacji, przetestuj swoją stronę, aby upewnić się, że certyfikat działa poprawnie i że strona jest dostępna przez HTTPS bez błędów.

Na koniec pamiętaj, certyfikaty SSL mają daty wygaśnięcia, więc ważne jest, aby monitorować ich ważność i odnawiać je przed wygaśnięciem. Niektóre certyfikaty, takie jak te z Let’s Encrypt, wymagają odnowienia co kilka miesięcy.

Zagrożenia związane z SEO przy wdrażaniu certyfikatu SSL

Wdrażanie certyfikatu SSL na stronie internetowej jest ważnym krokiem w zabezpieczaniu danych użytkowników. Jednakże, niepoprawne wdrożenie tego protokołu może przynieść więcej szkód niż korzyści dla Twojej strony. Kluczowym wyzwaniem jest tu problem duplikacji treści.

Po instalacji certyfikatu SSL, każda podstrona Twojej witryny będzie dostępna zarówno pod adresem HTTP, jak i HTTPS. Dla wyszukiwarek, takie podstrony mogą być traktowane jako oddzielne, co prowadzi do zamieszania i potencjalnie osłabienia pozycji SEO. Google może na przykład indeksować i wyświetlać w wynikach wyszukiwania starszą wersję strony, bez zabezpieczenia SSL. Można ten problem rozwiązać poprzez dwa zabiegi:

  1. Przekierowania URL, by każdy adres URL bez HTTPS automatycznie przekierowywał na jego odpowiednik z HTTPS. Można to osiągnąć poprzez odpowiednią konfigurację na serwerze hostingu lub za pomocą wtyczek w systemach zarządzania treścią (CMS).
  2. Linkowanie zasobów – wszystkie linki wewnętrzne i odnośniki do zasobów, takich jak obrazy czy arkusze stylów CSS, trzeba zaktualizować tak aby używały protokołu HTTPS.

Pamiętaj, niepoprawne wdrożenie SSL może prowadzić do ostrzeżeń o niebezpiecznej stronie w przeglądarkach, co zniechęca odwiedzających i może negatywnie wpłynąć na reputację Twojej marki w Internecie.